Home Protection

ทีมงานมืออาชีพ
เราให้บริการด้านการกำจัดปลวก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตร


ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ใช้น้ำยากำจัดปลวก ที่ผ่านมาตรฐาน อย. เท่านั้น


บริการด้วยคุณภาพสุดประทับใจ
พิสูจน์ได้จากลูกค้ามากมายที่มั่นใจให้ บริษัท โฮม โปรเทคชั่น เข้า “ปกป้องบ้าน พิฆาตปลวก”


ยินดีรับบัตรเครติตทุกธนาคาร

ชีวิตความเป็นอยู่ของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรังโดยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับชื้น ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออไปเป็นวรรณะต่างๆ รวม 3 วรรณะคือ
1. วรรณะสืบพันธ์ หรือแมลงเม่า จะเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีกทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์โดยจะบินออกจากรังเมื่อดินฟ้าอากาศเหมาะสม เพื่อจับคู่กันและจะสลัดปีก ผสมพันธุ์กันและหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อวางไข่
2. วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน เป็นปลวกตัวเล็กสีขาวนวลไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกคลำทาง ทำหน้าทีหาอาหารมาป้อนราชินี ราชา ตัวอ่อนและทหารซึ่งไม่หาอาหารกินเองนอกจากนี้ยังทำหน้าที่สร้างรัง ทำความสะอาดรัง ดูแลไข่เพาะเลี้ยงเชื้อราและซ่อมแซมรังที่ถูกทำลาย
3. วรรณะทหาร เป็นปลวกที่มีหัวโต สีเข้ม และแข็งมีกรามขนาดใหญ่ ซึ่งดับแปลงไปเป็นอวัยวะคล้ายคีมที่มีปลายเหลมคมเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง ไม่มีปีก ไม่มีตา ไม่มีเพศบางชนิดจะดัดแปลงส่วนหัวให้ยื่นยาวออกไปเป็นงวง เพื่อกลั่นสารเหนียวปล่อยหรือพ่นไปติดตัวศัตรูทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได้

วงจรปลวก

Image
Image

แหล่งอาหารของปลวก

จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ไม้ (wood)
2. ดินและฮิวมัส (Soil and Moss )
3. ใบไม้และเศษซากพืชที่ทับถมอยู่บนพื้นดิน(Lave and litter)
4. ไลเคนและมอส ( Lichen and Moss )
ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่มีเซลลูโลส เป็นองค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียวคือ โปรโตซัวในปลวกชั้นต่ำ หรือมีจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย และเชื้อราในปลวกชั้นสูงซึ้งจะทำหน้าที่ช่วงในการย่อยอาหารประเภทเซลลูโลส หรือสารประกอบอื่นๆให้กลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก

ไก่

กุ้ง

กุ้งน๊อคสารเคมี

img/Certificate/S_HPTT1.png img/Certificate/S_HPTT2.png img/Certificate/S_HPTT3.png img/Certificate/S_HPTT4.png img/Certificate/S_HPTT5.png

contact form